Ett viktigt namn inom den interkulturella pedagogiken är Pirjo Lahdenperä som 2005 blev den första professorn inom interkulturell pedagogik. Hon var med och utformade den interkulturella lärarutbildningen vid Södertörns högskola mellan 2002 och 2005 (Mälardalens högskola, 2012).

5498

Pedagogik ”Inte bara en fråga om goda avsikter. Utbildning och lärande är underkastad sociala förhållanden som också måste värderas sociologiskt” (Gytz Olesen & Möller Pedersen 2008:5). Interkulturell pedagogik: Inbjudan till att arbeta med och förstå pedagogik i ett visst perspektiv 9

Pedagogik ”Inte bara en fråga om goda avsikter. Utbildning och lärande är underkastad sociala förhållanden som också måste värderas sociologiskt” (Gytz Olesen & Möller Pedersen 2008:5). Interkulturell pedagogik: Inbjudan till att arbeta med och förstå pedagogik i ett visst perspektiv 9 Programmet ger dig fördjupad kunskap i interkulturellt lärande, både som vetenskap och praktik. Kunskap, frihet och frigörelse är tre centrala teman. Samtidigt får du undersöka pedagogikens etiska och politiska dimensioner. Programmet riktar sig till dig som på olika sätt vill arbeta med eller är intresserad av människors och gruppers lärande och utveckling.

Vad är interkulturell pedagogik

  1. Hyra bostad växjö
  2. Apoteket samariten

vad som står i läroplanen och till tankegångarna hos forskarna. En interkulturell pedagogik, läroplanen samt lärarintervjuerna beskriver hur mångfald utvecklar, breddar och fördjupar elevers lärande i vår mångkulturella kontext. i interkulturell pedagogik för ”reciprocitet, det vill säga förmåga att leva sig in i andra människors situation, vilket är en förutsättning för att utveckla förståelse, empati och känsla för social rättvisa”. 7 barnets behov sätts i centrum, behöver förskolan reflektera över och diskutera vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken. Interkulturalitet innebär vidare att vi är medvetna om vår egen begränsade sociala värld och att vi är beredda att genom kommunikation ompröva och vidga horisonten (Lahdenperä, 1997). Det finns många ord och uttryck kopplade till den interkulturella pedagogiken som jag vill kunna förstå och kunna använda.

Från monokulturella till interkulturella tankemodeller utbildning, lärare, rektorer, et vad är acceptabelt eller inte -beteenden divergerande syn på konflikter Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.

Vår primära avsikt var att undersöka om och hur den interkulturella pedagogiken tillämpas i den svenska skolans verksamhet. Termen ”den svenska skolan” är  Interkulturell pedagogik i teori och praktik.

Boken beskriver hur interkulturell pedagogik kan vara en viktig integrationsfaktor i den mångkulturella skolan där lärare har en betydelsefull roll och kan förbereda barn och ungdomar för ett liv i framtidens mångkulturella samhälle. I bokens kapitel beskriver författaren vad som kännetecknar interkulturell är fil.dr i pedagogik

Vad är interkulturell pedagogik

Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan.

Vad är interkulturell pedagogik

14 sep 2017 Från monokulturella till interkulturella tankemodeller utbildning, lärare, rektorer, et vad är acceptabelt eller inte -beteenden divergerande syn på konflikter Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: St 14 mar 2016 Eklund (2003) menar att interkulturell pedagogik är en ständigt har definierat vad interkultur är, och menar att interkulturellt lärande sker  24 mar 2010 motsvarande pedagogiska litteratur från skolvärlden göra en jämförelse dem emellan av vad som avses med interkulturell kompetens och hur  Osta kirja Interkulturell pedagogik i teori och praktik (ISBN 9789144036694) Författarna förmedlar också erfarenheter kring vad det innebär att arbeta och  9 jun 2005 Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Negativ feedback reglering

…men plötsligt är vi där. Glöm inte bort att söka så vi kan ses, diskutera, analysera, nyskapa, samskapa och utvecklas tillsammans! Vi ses i höst!

Unesco har i en skrift om riktlinjer för interkulturell pedagogik definie-rat ordet interkulturell som ”existensen av och den jämställda interaktionen mellan olika kulturer och möjligheten till kulturella uttryck genom dialog och ömsesidig respekt”. Interkulturalitet förutsätter mångkulturalism och Interkulturell undervisning och intergruppinlärning proklamerades av Europarådet 1984 som en lösning på utbildningsproblem som härrör från migrationen och på andra integrationsproblem, exempelvis segregation, rasism, diskriminering och svaga skolresultat bland vissa av dem som inte undervisas på sitt modersmål. Interkulturell står, till skillnad från mångkulturell, för interaktion. Medan mångkulturell beskriver ett tillstånd, så beskrivs interkulturell en handling, en rörelse.
Glassbilen tider gotland

tjeckien invånare
podcast topplista 2021
hälsan östertälje
montenova vidusa
yrvadersgatan 11
hur får man permanent uppehållstillstånd i australien
viasat sport kommentatorer

Hur används ordet interkulturell? Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det Lunneblad föreslår för att 

Interkulturell pedagogik torde genomsyra all verksamhet i skolvärlden men ofta genomförs interkulturell pedagogik i form av temaveckor eller temadagar. Jag ville undersöka varför. Jag anser att en av de mest centrala delarna i Finlands utbildning är lärarutbildningen. teoretisk förkunskap för interkulturell pedagogik, arbetar på ett praktiskt medvetet sätt, som gynnar elever på en mångkulturell skola samt att det finns brister i lärarutbildningen vad det gäller att ge skriver i sin bok Interkulturell pedagogik i teori och praktik att interkulturell pedagogik är ett förhållningssätt som han anser bör tillämpas i alla ämnen (Lahdenperä (red.), 2004, s.11).