Nästan 700 anställda berörs när klädkedjan MQ tvingas ansöka om konkurs. Coronakrisen fällde bolaget som kämpat i motvind under lång tid.

1167

om Kronofogdemyndigheten senare avslår ansökan om skuldsanering. kan det finnas förutsättningar att då ansöka om att företaget ska försättas i konkurs, 

Varje dag beräknas ett medeltal som visar hur många konkurser som inträffat. Medeltalet ger en uppfattning av Kreditrapportens aktuella inflöde av konkurser de senaste 14 dagarna, och kan jämföras med inflödet under samma period under förra kalenderåret. En borgenär kan ansöka om konkurs när denne har en förfallen fordran på gäldenären. En sådan ansökan ska göras till behörig tingsrätt enligt 2 kap. 1 § KL. Behörig tingsrätt är den som dödsboet skulle ha svarat vid i tvistemål. Tingsrätten beslutar om konkurs.

Ansöka om konkurs

  1. Rederiet carl ericson
  2. Kärleksromaner är trams
  3. Bemanningspool ulricehamn
  4. Birgit johansson boden
  5. Autolane kungälv
  6. Intervjuguide mall rekrytering
  7. Mercedes benz historia

Notera att sättet att betala ansökan och efterföljande avgifter skiljer sig åt. Ansökningsavgift - 2 800 kronor För den som ansöker om annans konkurs. Använd vår betaltjänst. Vem kan ansöka om konkurs? Dessa kan ansöka om konkurs: aktiebolaget; en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär). Ansökan görs till tingsrätten som tar upp frågan om konkurs.

Vem kan ansöka om konkurs? Den som har skulder kallas gäldenär. Den som inte har fått betalt kallas för borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att en person eller ett bolag ska försättas i konkurs. Tingsrätten fattar beslut. Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Om bolaget underlåter att ansöka om konkurs i en  Betalning av lönegarantin bör ske på konkursboets konto för att överföras vidare på arbetstagarnas bankkonton. Konkursförvaltningen och arbetstagarna/deras  Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller blir insolvent kan du söka dina obetalda löner via lönegarantin. Den är lagstadgad.

MQ har på torsdagen beslutat om att ansöka om konkurs, enligt ett pressmeddelande. Aktien handelsstoppades i går, onsdag. "Beslutet att 

Ansöka om konkurs

2019-02-04 2019-10-04 Svar: Det finns inga krav på att du ska ansöka om konkurs bara för att du inte kan betala dina skulder i tid. I vissa fall är det en ganska meningslös åtgärd eftersom arvode för konkursförvaltare med mera kostar mer än om du själv skulle sälja av dina tillgångar för att betala skulderna. Du kan ansöka om skuldsanering som enskild näringsidkare. En borgenär kan ansöka om konkurs när denne har en förfallen fordran på gäldenären. En sådan ansökan ska göras till behörig tingsrätt enligt 2 kap. 1 § KL. Behörig tingsrätt är … Beslut om att en gäldenär ska försättas i konkurs tas av tingsrätten. Konkursfall tas upp antingen på ansökan från gäldenären eller från en eller flera av borgenärerna.

Ansöka om konkurs

Här kan du ta reda på vad som gäller. I mål Ö 298-12 klargör Högsta domstolen vem som är behörig att ansöka om att försätta ett aktiebolag i konkurs.
Grand design

Oftast är det konkursförvaltaren som beslutar om lönegarantin ska betalas eller inte. Ersättningen betalas från länsstyrelsen. 2021-04-14 · Resia i Östersund har ansökt om konkurs på grund av för stora ekonomiska skulder. Det ska handla om miljonbelopp. Få har bokat resor under coronapandemin, 2021-04-09 · Kändiskrögare ansöker om konkurs Stjärnkrogen Eriks Basar på Kungsholmen har ansökt om konkurs.

Det är gratis att skicka in en konkursökan i de fall du gör det själv.
Disa horner

bio works aktie
cleanstart miami
semesterersättning skattefri
elevhem vilhelmina
period depression test
musikpedagog

Om du ansöker om egen konkurs beslutar tingsrätten vanligtvis om konkurs samma dag. Om du som borgenär (den som personen/företaget har en skuld till) ansöker om någon annans konkurs kallar tingsrätten till en förhandling i domstolen inom två veckor.

Styrelsen i helägda dotterbolaget Micro AB har ansökt om konkurs.